EUROVELO NA SLOVENSKU

Kontakty

 

 

Koordinátor EuroVelo na Slovensku: Slovenský cykloklub, Piešťany, www.cykloklub.sk

 

Viac informácií o EuroVelo 11:

Viac informácií o EuroVelo 13: Nadácia Ekopolis, www.ekopolis.sk