EUROVELO NA SLOVENSKU

Akcie a udalosti

Spoločenský cyklistický život je v Bratislave iba v začiatkoch, ale rozvíja sa a každý rok sa organizuje stále viac a viac akcií.


Critical Mass

Podobne ako v stovkách iných miest sveta sa aj v Bratislave koná každý mesiac cyklojazda Critical Mass, manifestácia bicyklovania, pri ktorej sa neorganizovaný dav bicyklistov presúva po mestských uliciach a demonštruje tak silu cyklistov ako účastníkov dopravy, s ktorým je potrebné počítať. Jazda nemá oficiálneho organizátora, účastníci sa stretávajú vždy v posledný piatok v mesiace na Námestí SNP v centre mesta o 18.00 hod (viac na stránke cyklojazdy Critical Mass). Jazda je známa svojou pozitívnou atmosférou, dobrou náladou a pocitom spolupatričnosti a ak sa v polsedný piatok mesiaca nachádza v Bratislave, nenechajte si ju ujsť.


Cyklotúra Cesta priateľstva

Ide o naozaj veľkú akciu, ktorá sa koná vždy na konci mája a pri ktorej účastníci prechádzajú cez územie troch štátov (Slovensko, Rakúsko a Maďarsko). Na akcii sa zúčastňuje vyše 1000 cyklistov, trasa dlhá dlhá niekoľko desiatok kilometrov. Súčasťou akcie sú malé kultúrne podujatia na trase, uvítani v obciach, ktorými pelotón prechádza, bufety a pod.