EUROVELO NA SLOVENSKU

Informácie o verejnej doprave

Vlaky

Vlaky predstavujú optimáílny spôsob dopravy pozdĺž EuroVelo 13 Cesta železnej opony a prístup k nej z iných oblastí. Preprava bicyklov vo vlakoch je väčšinou povolená, avšak závisí od kapacity vlaku a pri niektorých spojoch (napr. niektoré medzinárodné rýchliky) nemusí byť poskytovaná. Bicykle sa prepravujú najmä dvomi spôsobmi:

  • zjednodušená preprava bicyklov – cestujúci si bicykel nakladá a vykladá sám a je zaň aj počas prepravy zodpovedný; bicykel sa prepravuje vo vyhradenom priestore prvého alebo posledného vozňa v priestore pri prvých dverách prvého vozňa alebo pri posledných dverách posledného vozňa (nie je možné v medzinárodných rýchlikoch), resp. vo vozni, označenom symbolom bicykla, v priestore pre bicykle (čo je prípad väčšiny vlakov na trati Bratislava-Kúty)  do vyčerpania kapacity tohto priestoru.
  • pojazdná úschovňa batožín – cestujúci odovzdáva bicykel personál, dopravca je zodpovedný za bicykel počas prepravy, bicykle sú prepravované v služobnom vozni. Tento spôsob dopravy sa cestovania pozdĺž slovenského úseku EuroVelo 13 Cesta Železnej opony väčšinou netýka.

Doprava bicyklov vlakom je spoplatnená.

 

Dôležité trate:
Bratislava – Kúty (trať č. 110) vedie pozdĺž Cesty Železnej opony v prijateľnej vzdialenosti pre dopravu na ňu alebo z nej. Na trati premávajú v hustej frekvencii (cca každé dve hodiny) rýchliky, ktoré stoja v zastávkach Bratislava a Kúty, takže sú vhopdné pre naplánovanie celodennej túry Cestou Železnej opony. Osobné vlaky jazdia ešte hustejšie s intervalom 1-2 hodiny podľa dennej doby a stoja v zastávkach Bratislava hlavná stanica, Bratislava-Železná studnička, Bratislava-Lamač, Devínska N.Ves, Devínske Jazero, Zohor, Plavecký Štvrtok, Malacky, Veľké Leváre, Závod, Moravský Ján, Sekule a Kúty, ktoré všetky sú vhodné pre využitie pri cyklotúrach po Ceste Železnej opony rôznych dĺžok.

Trať umožňuje dobrý priamy prístup na Cestu Železnej opony aj zo zahraničia (smer od Budapešti, smer od Berlína, Prahy a Brna).

Zohor – Záhorská Ves (trať č. 113) je odbočkou z vyššie uvedenej trate č. 110. Frekvencia osobných vlakov na nej je nízka a časovanie spojov je vhodné najmä pre poobedňajšiu dopravu po ukončení cyklotúry zo Záhorskej Vsi do Bratislavy (s prestupom v Zohore).

Devínska Nová Ves – Marchegg (trat č. 100) je odbočkou z vyššie uvedenej trate č. 110. Z hľadiska vnútroštátnej dopravy nemá žiadny význam, pretože na nej nie je na Slovensku žiadna zastávka, ale umožňuje dobrý prístup vlakom z/do Viedne na Cestu Železnej opony severne od Bratislavy. Vlaky do Viedne zastavujú v stanici Devínska Nová Ves a ich interval je približne 1 hod.

Bratislava-Petržalka – Kittsee (trať č. 101) síce nemá z hľadiska vnútroštátnej  dopravy žiadny význam, pretože na nej nie je na Slovensku žiadna zastávka, ale umožňuje dobrý prístup vlakom z/do Viedne na Cestu Železnej opony južne od Bratislavy. Vlaky z Viedne zastavujú v Kittsee alebo v stanici Bratislava-Petržalka, ktorá sa nachádza priamo na EuroVelo 13 Cesta Železnej opony.

 

Ďalšie trate:
Na EuroVelo 13 Cestu Železnej opony je možné sa dopraviť aj vnútrištátnými vlakmi v od Žiliny, Trenčína a Trnavy (trať č. ), od Zvolena  levíc (trať č.) a od Komárna a Dunajskej Stredy (trať č.), všetky prichádzajú na Hlavnú stanicu v Bratislave.

 

Autobusy

Prímestská a regionálna doprava
Autobusová doprava nie je pre cykloturistiku na EuroVelo 13 Cesta Železnej opony relevantná, pretože prepravu bicyklov dopravcovia neposkytujú. Výnimku tvorí dopravca Blaguss Slovakia, ktorý na linke Viedeň-letisko Sweechat  - Bratislava umožňuje previezť jeden bicykel, ale iba to podmienky umožňujú.

Mestská hromadná doprava v Bratislave
Dopravný podnik Bratislava poskytuje hromadnú dopravu do oblastí Cesty Železnej opony Devinská Nová Ves, Devín a Petržalka.  Doprava bicyklov v autobusuch mestskej hromadnej dopravy (dopravca Dopravný podnik Bratislava) je možná a bezplatná, ale podlieha súhlasu vodiča a teda nie je garantovaná. Navyše, aktuálne môže byť časovo obmedtená, napríklad iba mimo špičky. V jednom autobuse je možné prepravovať najviac dva bicykle.

Cyklobusy
Dopravný podnik Bratislava môže poskytovať aj sezónnu dopravu bicyklov špeciálnymi autobusmi s prívesmi – cyklobusmi. V minulých rokoch išlo o cyklobusy do Devína a Devínskej Novej Vsi, avšak o zriadení takýchto liniek rozhoduje dopravný podnik vždy pred sezónou.

 

Cyklotaxi
Služba cyklotaxi nie je v oblasti Bratislavy a Cesty Železnej opony rozšírená. Na objednávku vopred poskytujú dopravu pasažierov s bicyklami niektoré cestovné kancelárie a dopravcovia (napr. Luka-tours, Katona, ...), ale žiadna z týchto spoločností ju neponúka ako štandardnú a ľahko dostupnú službu.

 

Lodná doprava

Priamo na trase EuroVelo 13 Cesta Železnej opony premáva sezónna lodná linka Bratislava – Devín, na ktorej je možná aj preprava bicyklov. Predstavuje zaujímavú možnosť „obídenia“ frekventovanej Devínskej cesty. Preprava bicyklov je spoplatnená.

  • Do Devína premáva aj pravidelná sezónna linka z Hainburgu.
  • Do Bratislavy premáva pravidelná celoročná linka z Viedne.