EUROVELO NA SLOVENSKU

Turistické produkty

Ak sa rozhodnete zotrvať na slovenskom úseku Cesty Železnej opony dlhšie, tak môžete využiť niektorú z turistických ponúk a aktivít.


Cyklistické sprevádzanie

Vďaka svojej polohe je Bratislava rajom pre cykloturistiku. Rekreačné a cykloturistické trasy v troch štátoch (Slovensko, Maďarsko a Rakúsko) ponúkajú stovky kilometrov kvalitných a bezpečných cyklotrás. Môžete si vybrať ľahšie prímestské trasy alebo členitejšie trasy v Malých Karpatoch, trasy cez najpopulárnejšie miesta ako aj trasy do lokalít, v ktorých sa turista často neukáže. Vaše cyklotúry môžu byť zamerané na históriu, prírodu, architektúru, ale aj na prosté objavovanie krajiny, miestnych zvykov alebo kuchyne , či kúpanie a relax mimo mesta.
Sprevádzanie by bicykli poskytuje niekoľko organizácií:

  • Luka-tours, s.r.o.
  • Watching.sk – cyklotúry, zamerané na pozorovanie zveri, najmä vtáctva
  • Združenie Daphne – cyklotúry, zamerané na spoznávanie nivy rieky Morava

Sprevádzanie po meste Bratislava

Bratislava je významným mestom nielen v súčasnosti, ale aj v minulosti. Niekoľko storočí bola hlavným mestom Uhorska, bola mestom korunovácie 11 uhorských kráľov, postupne sa stala aj významným hospodárskym a dopravným centrom. Prejavilo sa to najmä na charaktere mestského centra, Starého mesta. Hoci je kompaktné a prejdete ho za pár minút, je v ňom veľa honosných budov a palácov, ktoré majú bohaté dejiny a boli miesto európsky významných i všedných každodenných udalostí. Viete napríklad, že Napoleon podpísal v Bratislave mier medzi Francúzskom a Nemeckom? Ste zvedaví, v ktorom dome dome koncertoval Mozart?
Sprievodcu po meste si môžete dohodnúť v Bratislavskom informačnom centre.

 

Výlety loďou

Slovenský úsek Cesty Železnej opony vedie popri dvoch významných riekach - menšej Morave a majestátnom Dunaji. Na oboch je možné sa plaviť výletnou loďou, aj keď na Morave nejde o pravidelné plavby. Pravidelné výletné plavby z Bratislavy po Dunaji do Devína a Hainburgu, ako aj výlety do Čunova je možné spojiť s cyklotúrou, zatiaľ čo vyhliadkové plavby popod bratislavské mosty sú dostatočne zaujímavé aj samé o sebe. Špeialitou sú mimorriadne výletné plavby, ktoré sa konajú iba niekoľkokrát do roka azavedú vás do Gabčíkova, Štúrova, Ostrihomu, Kremsu či Tullnu. Výletné plavby ponúka Slovenská plavba a prístavy.


Ochutnávky vín

Malé Karpaty sú síce globálne menej známou vinárskou oblasťou, ale produkujú nepochybne kvalitné vína. Pôsobia tu nielen väčšia vinárstva, ale stále ešte aj veľa malých vinárov, pre ktorých je pestovanie viniča a výroba vína skôr poslaním a záľubou, než živobytím. Ochutnávky vín a spoznávanie produkcie vína vám ponúka nielen združenie Malokarpatská vínna cesta, ale aj niektoré cestovné kancelárie v regióne.