EUROVELO NA SLOVENSKU

Informácie

Informačné centrá sa nachádzajú v Bratislave a v Devínskej Novej Vsi. Priamo na trase Cesty Železnej opony sa pod Mostom SNP nachádza Bratislava Bike Point (certifikovaný Vitajte, cyklisti!), kde personál nielen poskytne informácie, ale aj zabezpečí niektoré služby (doprava, uschovanie bicyklov, sprevádzanie po meste a okolí pešo aj na bicykli a ďalšie). V bezprostrednej blízkosti trasy sa nachádza Turistická informačná kancelária v Devínskej Novej Vsi (Istrijská 49, asi 200 metrov od slovenskej strany Cyklomosta Slobody). V centre mesta sa nachádza Turistické informačné centrum  (Klobučnícka 2).