EUROVELO NA SLOVENSKU

Tlačené materiály

Tlačené materiály o EuroVelo 13 Cesta Železnej opony: 

 

Brožúrka o Ceste Železnej opony na Slovensku (PDF, 350 KB)

 

Leták o Ceste Železnej opony (PDF, 200 KB)